• Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu

Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu / Ryszard Wroczyński..  - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 393 s. : il. ; 25 cm.

. - Bibliogr. przy rozdz.. - Indeks.

83-04-00243-4


Sport - historia

Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)

Kultura fizyczna - historia

Książka
Stan techniczny przeciętny
Inwentarz I.19 16464
Karton 227

Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu

  • 1,00 zł