• Myśmy do stepów unieśli ojczyznę : opowieść faktograficzna o Polakach wywiezionych z Żytomierszczyzny na Ukrainie w stepy Kazachstanu w 1936 roku

Myśmy do stepów unieśli ojczyznę : opowieść faktograficzna o Polakach wywiezionych z Żytomierszczyzny na Ukrainie w stepy Kazachstanu w 1936 roku / Anatol Dyjaczyński ; wstępem opatrzył Jerzy Pachlowski ; przeł. Helena Pachlowska, J. Pachlowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie..  - Szczecin : Dokument, 1994. - 102 s. ; 21 cm.

ISBN 83-902157-1-3Dyjaczyńscy (rodzina)

Wysiedlanie - ZSRR

Polska - ludność - Rosja - 20 w.

Biografia


Książka
Stan techniczny przeciętny
Inwentarz I.19 35562
Karton 648

Myśmy do stepów unieśli ojczyznę : opowieść faktograficzna o Polakach wywiezionych z Żytomierszczyzny na Ukrainie w stepy Kazachstanu w 1936 roku

  • 2,00 zł