• Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1

Historia literatury polskiej w zarysie.. T. 1 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia ; oprac. zespół A. Wilkoń et al. ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej..   -  Wyd. 4, poszerz.  - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. - 358 s. ; 20 cm.

83-01-07814-6Literatura polska

Podręczniki akademickie

Podręcznik

Literaturoznawstwo


Książka
Stan techniczny przeciętny
Inwentarz I.19 25322
Karton 648

Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1

  • 1,00 zł