• Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski

Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski / Bożena Kicińska ; [red. i oprac. map Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek ; fot. A. i W. Bilińscy et al.]..  -  Wyd. 1 (dodr.).  - Warszawa : "Kram" : "Severus", 1997. - 39, [1] s. : il., mapy ; 30 cm.


ISBN 83-86075-46-5 ("Kram"). - ISBN 83-901505-3-0 ("Severus")Ochrona środowiska - Polska

Mapy

Publikacje dydaktyczne

Materiały pomocnicze

Książka
Stan techniczny przeciętny
Inwentarz I.5 42497
Karton 522

Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski

  • 3,00 zł