Informacje o stanie technicznym produktów

1.            Sprzedający oferuje co do zasady używane materiały biblioteczne. W przypadku, jeśli produkt (książka lub płyta) nie pochodzi ze zbiorów Sprzedającego, oznaczony jest jako Dar.

2.            Książki wycofane ze zbiorów bibliotecznych mają trwałe oznaczenia własności Sprzedającego w postaci co najmniej trzech skasowanych pieczęci bibliotecznych okrągłych oraz naklejki z kodem paskowym na stronie tytułowej.

3.             W ofercie opisany jest stan każdego Produktu. Stan:

    • przeciętny – oznacza, że materiał nosi wyraźne ślady używania (książka zwłaszcza może mieć pozaginane i/lub rozwarstwione rogi, przybrudzenia bloku, grzbiet ze śladami wielokrotnego otwierania, nieliczne i nieduże plamy na kartkach, płyta natomiast i jej opakowanie mogą być porysowane);
    • dobry – oznacza, że materiał nie nosi wyraźnych śladów używania (są one nieznaczne lub nie ma ich wcale).

                            Ocena stanu technicznego jest jednak sprawą dość subiektywną i niewielkie odstępstwa od ścisłego opisu nie mogą stanowić powodu reklamacji.

4.             Zdjęcia okładek:

    • książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych co do zasady przedstawiają inny egzemplarz niż sprzedawany (ale takiej samej pozycji wydawniczej);
    • darów przedstawiają egzemplarz sprzedawany.